MyModel - Veel gestelde vragen

In de aandacht

Dit geverifieerd lid heeft 100% van de ontvangen privéberichten beantwoord. Een lid waarop wij fier mogen zijn.
fotograaf Han de Bruin - portretfotograaf
fotograaf
Han de Bruin - portretfotograaf

Veel gestelde vragen

Wegens een snelle evolutie van de website is deze pagina momenteel niet meer up-to-date. Volg de hints op de desbetreffende pagina's en volg mailinstructies voor het gebruik van de website. Je komt daar heus wel een stuk verder mee.


We lijsten hier informatie die veel gevraagd wordt zodat je sneller wegwijs geraakt op de site Inhoud : >
Is MyModel volledig gratis ? Zijn minderjarigen toegelaten ? Over het verificatielabel
Voordelen van een verificatielabel Zijn naaktfoto's toegelaten ?Wat betekenen de profielscores ?
Wat zijn reactiescores ? Hoe een samenwerking aanduiden ? Contact opnemen met MyModel

Overzicht van gebruikte symbolen op de site

Vrouwelijk modelMannelijk model Actrice Acteur
Danseres Danser Fotograaf Visagist
Kapper Stylist/Designer Retoucher Modellenbureau/scout/Firma
Admin of moderator

Geverifieerd profiel Publiek profiel
(zichtbaar voor alle bezoekers)
Beschermd profiel
(zichtbaar voor leden)
Profiel met nieuwe updates Profiel met beschermde foto's Verificatielabel
van geverifieerd profiel

Is MyModel volledig gratis ?

Niet helemaal. Iedereen mag gratis een portfolio aanmaken. Het enige wat MyModel vraagt hiervoor is de informatie in zijn volledigheid in te vullen totdat je profiel actief kan gezet worden, voldoende foto's te plaatsen en de website enkel te gebruiken waarvoor hij dient : nl. je werken i.v.m. modellenwerk of samenwerking met modellen (modelfotografie,visagie,retouching,styling,...) te demonstreren, wetende dat je hier voor kan gecontacteerd worden door andere leden. Voor wie dit niet genoeg is zijn er uitbreidingen gemaakt in de mate van het mogelijke. Het onderhoud van de website kost geld. Wie gebruik wil maken van alle voorzieningen waarvoor extra investeringen zijn gemaakt dient een minimale bijdrage te betalen om de kost van de apparatuur die voor de beheerder is draaglijk te maken. Als deze kosten enkel voor de beheerder zouden zijn dan kan de website niet blijven bestaan.

We schetsen een overzicht van wat allemaal kan op de site :

Functionaliteit
Gratis lidmaatschap
Abonnement
Lidmaatschap Gratis 24€/jaar of 4 €/maand (1)
(1) : Dit zijn maxima. Er zijn variaties naargelang het gebruikte betaalsysteem of aanvullende voordelen. Meer info verschijnt na aanmelding.
Aantal albums beschikbaar 1 basisalbum 1 basisalbum + 20 manuele albums
Aantal foto's opslaan 100 / album 100 / album
Aantal foto's zichtbaar van jouw albums voor niet-abonnees 20 recentste foto's 100 foto's
Aantal foto's van albums van anderen zichtbaar voor jou 20 recentste foto's van niet-abonnees
100 foto's van abonnees
100 foto's
Aanmaken samenwerkingsalbums (groen label) Max. 10 Max. 100
Advertenties plaatsen

Mits dat ook minimaal 70% van de privéberichten uit de periode van de laatste 3 maand reeds werden beantwoord.
Berichten ontvangen/beantwoorden Modellen :
Andere types gebruikers:
Nieuwe berichten sturen
Snelle antwoordknoppen
Bewaring van interne berichten 6 maand 24 maand
Met verificatielabel : onbeperkt.
Leden volgen.
= dagelijks rapport per E-mail
Je kan alle leden volgen uit je contactenlijst.
Berichtgeving over nieuwe acties op je profiel 1 maal per 24 uur Keuze om onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden
Online aanwezigheid bekijken
Ziet tot op 1 week nauwkeurig
Ziet tot op 1 dag nauwkeurig
Inactieve (*) (= onzichtbare) leden bekijken/contacteren

Mits ook in bezit van een verificatielabel.
Privébericht sturen is mogelijk indien het lid dit niet expliciet blokkeerde.
Commerciële advertenties verbergen
Kan meerdere profielen aanmaken

met uitzondering voor modellen
Automatische verwijdering bij inactiviteit
  • Daling profielscore bij afwezigheid > 3 maand
  • Inactivering profiel bij nulscore
  • Verwijdering uit systeem na 1 jaar bij nulscore
Behoud profielscore + online zichtbaarheid

(*) : Inactieve leden zijn meestal leden die lange tijd (3 tot 18 maand) niet aangemeld hebben en automatisch onzichtbaar zijn gezet vanwege een lage activiteitsscore. Zij vertegenwoordigen ongeveer 50% van ons ledenbestand maar zij blijven ondanks hun onzichtbaarheid t.o.v. het grote publiek wel bereikbaar voor onze geverifieerde abonnees tenzij ze expliciet contact blokkeerden.

Opmerkingen :

  • Sommige leden kunnen uitzonderlijk een andere abonnementsvorm genieten in onderlinge overeenkomst met de beheerder. Het gaat hier om heel uitzonderlijke promoties.
  • De abonneerknop vindt u bij uw pagina "Lidmaatschap" (via Dashboard). Betalingen gebeuren via Paypal als derde partij. Alternatieve betalingswijzen (zoals iDeal) kunnen aangevraagd worden aan de beheerder.
  • Modellen kunnen een GRATIS abonnement aanvragen. Zij dienen hiervoor spontaan hun identiteitskaart te vertonen aan de website beheerder. Zij kunnen echter evenwel kiezen voor een eenmalige betaling via Paypal voor een abonnement van onbepaalde duur. Er kunnen op de pagina "Lidmaatschap" alternatieve identificatieprocedures beschreven staan.
  • MyModel kan op elk moment beslissen om eventuele rechten van niet-betalende leden aan te passen omwille van praktische redenen ter bevordering van de algehele kwaliteit van de site of om betalende leden te bevoordelen

Speciale abonnementsvorm : berichtenpakketten

MyModel biedt een mogelijkheid aan om berichtenpakketten te kopen. Dit is in feite geen echt abonnement en dit staat louter toe om meerderjarige leden op de site te contacteren via privéberichten. De periode van vrij berichten sturen eindigt wanneer het saldo van uitgaande privéberichten verbruikt is. Het contacteren van minderjarigen wordt enkel toegestaan mits het nemen van een maand- of jaarabonnement en men dient in het bezit zijn van een verificatielabel.

Een berichtenpakket als startbundel voor communicatie kan gratis aangeboden worden aan nieuwe leden die het verificatielabel aanvragen, indien dit ook zo vermeld staat als voordeel op de pagina "Lidmaatschap" (via Dashboard).

Zijn minderjarigen toegelaten ?

Enkel in de categorie modellen laten wij modellen vanaf 15 jaar (die dit kalenderjaar 16 worden) toe om in te schrijven op voorwaarde van ouderlijk toezicht op de site. Minderjarige leden hebben echter een aantal beperkingen. Zij krijgen geen toegang tot portfolio's die gemarkeerd staan als "enkel geschikt voor 18+" en zij kunnen enkel gecontacteerd worden door leden met een verificatielabel. De zoekfilter bevat een verplichte "Veilige Zoek Modus" waarbij profielen die mogelijks enig aantal 18+ foto's in hun portfolio hebben, uit de resultaten worden gefilterd. Tegelijkertijd worden hun profielen standaard afgeschermd tegen anonieme bezoekers als verplichte optie.

De ouders die minderjarige modellen jonger dan 15 willen plaatsen op de site kunnen dit mits voorafgaandelijke verwittiging aan de site beheerder. Stricte voorwaarden met een geschreven toelating van een van de ouders zijn van toepassing. Bovendien reserveert MyModel het recht de plaatsing van iemand jonger dan 15 te weigeren volgens eigen inziens. Weigeringen hebben niets te maken met een oordeel over het uiterlijk maar wel met andere praktische overwegingen die MyModel maakt. Deze overwegingen worden niet gecommuniceerd. Enkel een ja of een nee wordt meegedeeld.

Wat is een verificatielabel en hoe geraak ik er aan ?

Het verificatielabel is de groene stempel die je bij geverifieerde profielen ziet. Het duidt aan dat achter dit profiel geen fictief persoon zit maar een traceerbaar persoon die zijn/haar identiteitskaart heeft vertoond aan MyModel of zijn/haar identiteit op een andere aanvaarde manier bewezen heeft. Op profielen zonder label is er geen garantie over de echtheid van de persoon maar MyModel zal nepprofielen verwijderen indien er bewijzen zijn van valse identiteit.
MyModel beweert geenszins dat profielen met een verficatielabel 100% correcte informatie verschaffen en eerlijke bedoelingen hebben. Communicatie dient altijd met gezond verstand te gebeuren. MyModel onttrekt zich van verantwoordelijkheid bij de handelingen en gesprekken tussen de leden onderling en waakt enkel over publieke activiteiten op de site.

Hoe verkrijg je een verificatielabel ? De normale procedure is door vertoon van je identiteitskaart via ons E-mail adres. Op de pagina van Lidmaatschap (via Dashboard) staan mogelijks alternatieve wijzen die aanvaard worden maar die strenger zullen gecontroleerd worden. Voor modellen wordt steeds een gratis abonnement + verificatielabel verleend na vertoon van hun geldige identiteitskaart. Indien de persoonsgegevens op de identiteitskaart of de betalingsgegevens sterk afwijken van je profielinformatie, dan kan MyModel bijkomende identificatiestukken vragen of een verificatielabel weigeren.

Een verificatielabel wordt nooit ingetrokken tenzij in bijzondere gevallen waarbij de bewijzen van identiteit vervalst werden.

Zijn er specifieke voordelen verbonden aan een verificatielabel ?


We illustreren dit even in een klein tabelletje:
Functionaliteit
Zonder verificatielabel
Met verificatielabel
Minderjarige profielen contacteren
Deelname aan publicatie op WeLoveMisses.be
(Enkel voor modellen)
Voorrang in het vertoon van sommige overzichten (variërend)
Vertonen van eigen externe referenties zoals Facebook en Instagram

Mits ook een abonnement werd genomen
Bekijken van externe referenties zoals Facebook en Instagram van andere leden.

Mits ook een abonnement werd genomen
Vermindering van profielscore Bij lange afwezigheid (> 3 maand) Geen strafpunten bij langere afwezigheid
Automatische inactivatie profiel Bij profielscore 0 Geen automatische inactivatie

Mogen er naaktfoto's gepubliceerd worden ?

Ja, mits de publiceerder hier de voorziene beschermingmaatregelen voor inschakelt op straffe van sancties door de webbeheerder bij al dan niet bewuste overtredingen.

MyModel beschouwt de zichtbaarheid van vrouwelijke borsten, een achterwerk en geslachtsdelen als naakt. Publicatie is enkel toegelaten bij een duidelijke artistieke waarde. Beelden die suggestief sexuele handelingen uitbeelden zijn verboden (zelfs met bescherming).

De publiceerder van naaktfoto's kan kiezen om ofwel enkel zijn portfolio te verbergen voor minderjarige leden en anonieme bezoekers, ofwel zijn volledige profiel, ofwel kan hij/zij kiezen voor individuele beschermingen per foto. Onachtzaamheid in het beschermen van naaktbeeldmateriaal kan resulteren in tijdelijke of permanente schorsing op de site, al dan niet voorafgegaan door een waarschuwing.

Waar dienen de profielscores voor en hoe worden ze berekend ?

De profielscores zijn historisch gegroeid en geven een indicatie hoe actief een lid is geweest op de site over de gehele periode sinds de inschrijving. Deze scores cumuleren volgens de gepresteerde acties. Leden die al jaren actief zijn hebben in vele gevallen de hoogste scores maar wie niet meer actief is op de site zal een steeds sneller dalende trend van score merken. De volgende ingrediënten maken deel uit van de berekening : volledigheid van de profielinformatie, het uitwisselen van berichten, het plaatsen van foto's, adverteren, online aanwezig zijn, reactiesnelheid bij communicatie, het aanvullen van commentaren bij foto's, het aanduiden van samenwerkingen bij de foto's en de hoeveelheid unieke bezoekers die de profielpagina aantrekt komende van externe sites. De meeste van deze punten worden eenmaal per dag berekend.

Profielen die al 3 maand niet meer online zijn geweest krijgen een negatieve scoretrend die steeds sneller en sneller daalt. Indien je dat wil vermijden dan moet je minstens 1 maal per 3 maand een teken van leven geven. Profielen die teruggedaald zijn naar een nulscore worden inactief gezet waardoor je niet meer zichtbaar bent voor bezoekers. Leden die al meer dan een jaar niet meer online zijn geweest worden definitief uit ons systeem verwijderd.

Profielen met een abonnement behouden hun score ondanks afwezigheid en zullen niet geschrapt worden uit het systeem zolang het abonnement loopt.

Waar dienen de reactiescores voor en hoe worden ze berekend ?

Sinds 3 augustus 2017 is een wijziging doorgevoerd in het meten van reacties dat nu tweevoudig opgesplitst is in enerzijds een reactiesnelheid, voorgesteld door een aantal volle sterren, en een antwoordpercentage dat het aantal beantwoorde berichten vertegenwoordigt. De reactiescores worden slechts 1 maal per dag herberekend.

MyModel stelt het antwoordpercentage hierbij van primair belang. Vandaar dat onze zoekfilter voor reactiescores daar ook op is aangepast. "Beter een laat antwoord dan helemaal geen antwoord" is het motto. De reactiesnelheid is op de tweede plaats een meting van hoe snel al die beantwoorde berichten gemiddeld beantwoord werden.

De reactiescores bieden geen garanties op juistheid omdat ze louter gebaseerd zijn op de reacties in het interne berichtensysteem die door een robotje eenmaal per dag worden herberekend op basis van berichtentijdstippen. Dit robotje weet niet wat er tussen 2 personen wordt afgesproken en kan dus geen rekening houden met een overgang naar externe communictie zoals Facebook, telefoon of E-mail. Toch adviseert MyModel zoveel mogelijk het interne berichtensysteem te gebruiken voor communicatie met nieuwe contactpersonen.

De reactiesnelheid wordt niet uitgedrukt in een tijdsmeting maar wordt geklassificeerd in een categorie met een aantal volle sterren. Enkel effectieve antwoorden worden meegeteld. Indien er geen antwoord is, is er dus ook geen reactiesnelheid te meten. Elke volle ster betekent een positiviteit want dit betekent dat deze persoon antwoorden geeft. De reactiesnelheid is louter bedoeld als indicatie voor andere leden om te zien hoe snel zij een antwoord kunnen verwachten van die persoon. Van iemand met 5 sterren is de kans zeer groot dat je binnen enkele uren, zoniet minuten, antwoord krijgt......ALS je een antwoord krijgt. Want dit dient in relatie bekeken te worden met het antwoordpercentage. Bv. van iemand met een 5 sterren reactiesnelheid maar slechts met een antwoordpercentage van 5% blijft de voorspelde kans überhaupt klein dat je een antwoord krijgt maar als je antwoord krijgt is dat vermoedelijk binnen de 6 uur. Van iemand met 1 ster zal je in principe langer op een antwoord moeten verwachten. De antwoordtijd weerspiegelt mogelijks iemands omstandigheden : niet iedereen kan snel antwoorden. Om een juister en actueler beeld te krijgen, refereert deze reactiescore enkel naar een periode van de afgelopen 90 dagen.

Hier ziet u hoe de scores moeten geïnterpreteerd worden :

 : Gemiddelde reactietijd < 6 uur

 : Gemiddelde reactietijd 6 tot 24 uur

 : Gemiddelde reactietijd 1 tot 2 dagen

 : Gemiddelde reactietijd 2 tot 7 dagen

 : Gemiddelde reactietijd 1 tot 2 weken

 : Wacht gemiddeld langer dan 2 weken met antwoorden, of stuurt nooit een antwoord

Hoe duid ik een medewerker aan bij foto's ?

De procedure lijkt wat omslachtig omdat we beperkt zijn door de opmaak van het script. We zullen trachten dit in de toekomst te vereenvoudigen.

Men kan 2 soorten albums aanmaken. Betalende leden kunnen manuele albums aanmaken die een blauw label krijgen. De samenwerkingsalbums hebben een groen label en kunnen door iedereen aangemaakt worden. Een samenwerkingsalbum heeft altijd een link met een ander lid op de site. Een samenwerker wordt per foto aangeduid maar met volgende hints is dat de handigste manier.

Hoe een samenwerkingsalbum aanmaken ?

Een samenwerking wordt automatisch aangemaakt wanneer je een model/fotograaf die al lid is toevoegt aan foto's van je Basisalbum.

Dit doe je als volgt. Je gaat naar je menupunt Foto's en je typt een deel van de naam van je samenwerkend model in. In mijn fictief voorbeeld wil ik een zekere Sabine aanduiden. Je typt dan enkele letters en dan verschijnt er een keuze. Hoe meer je de naam vervolledigt bij het typen, hoe preciezer de keuze zal zijn. Van zodra je de gewenste medewerker ziet verschijnen in het lijstje er onder dan duidt je die naam aan door de selectie aan te stippen. Op de Chrome browser is dat een bolletje, maar het zou een vierkantje kunnen zijn in een andere browser. Vervolgens klik je op de zwarte knop "Selecteer.....en maak album aan".

Vervolgens duid je alle foto's aan waaraan deze persoon aan heeft samengewerkt. En dan klik je op "Fotoïnstellingen bevestigen".

Elk type lid kan zelf samenwerkingen aanduiden. Diegene die aangeduid werd, kan in zijn/haar menupuntje "Samenwerkingen" eventueel ontkennen dat die samenwerking heeft plaatsgevonden, of gewoonweg verhinderen dat die samenwerking zichtbaar wordt gemaakt op de site. Dus diegene die aangeduid werd kan die samenwerking aanvaarden of onzichtbaar maken voor anderen. Standaard bij geen antwoord = aanvaarden.


Hoe neem ik contact op voor vragen of hulp ?

MyModel staat toe om via een online formulier contact op te nemen voor dringende vragen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk verder te helpen maar kunnen geen reactietijd garanderen. We waarderen het ten zeerste als u uw lidnummer vermeldt bij communicatie zodat we ons niet hoeven af te vragen over welk lid het gaat. Hoe duidelijker het probleem omschreven is, hoe minder vragen we terug moeten kaatsen. Ons online contactformulier staat op http://mymodel.website/contact maar als u nog toegang heeft tot het interne communicatieplatform dan kan u ook terecht bij Admin.