Gebruikersnaam :

Wachtwoord :
Wachtwoord vergeten?      Account aanmaken

In de aandacht

Geverifieerd lid dat nu wordt bekeken
model Heidi Stengel Genaamd Ger
model
Heidi Stengel Genaamd Ger

Willekeurig uit de top 20 gesponsorde profielen

model


20712 sponsorpunten
positie : 16

model Malou Zeeman uit Barendrecht
 
fotograaf


38715 sponsorpunten
positie : 5

fotograaf Roel Lemstra uit Assen
 
model


46237 sponsorpunten
positie : 2

model Nina uit Tilburg
 
model


33187 sponsorpunten
positie : 8

model Lynn Toussaint uit Brugge
 
model


17981 sponsorpunten
positie : 18

model Edina Bavcic uit Enschede
 
model


21957 sponsorpunten
positie : 14

model Manuela uit Den Haag
 
model


17690 sponsorpunten
positie : 19

model Cher uit Utrecht
 
fotograaf


41982 sponsorpunten
positie : 4

fotograaf Kroesbeek Photography uit Oostvoorne
 
fotograaf


44924 sponsorpunten
positie : 3

fotograaf Fotografie Beijk Theo uit Nuenen
 
model


89181 sponsorpunten
positie : 1

model Stella Cordes uit Utrecht
 

Privacy beleid & algemene voorwaarden

Introductie

Dit privacy beleid is van toepassing op MyModel Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.

Informatieverzameling

MyModel is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum ter bepaling van uw leeftijd.

Gebruik van cookies

De MyModel website maakt gebruik van Cookies om het platform efficiënter te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer geplaatst worden waarin profielgerelateerde informatie wordt opgeslagen.  Het gebruik van de cookies beperkt zich tot functies op de MyModel website en deze die dienen tot de verwerking van statistische gegevens via derde partijen zoals Facebook en Google met als doelstelling om betere inzichten te krijgen in de acties en interesses van groepen gebruikers.

Gegevensverwerking en beveiliging

Elk lid beheert eigen informatie :
MyModel behandelt gegevens met een eenvoudig principe : de gebruiker voert zijn/haar gegevens zelf vrijwillig in en verwijdert deze ook zelf bij het stopzetten van een account. Ook voor wie door MyModel zelf wordt verwijderd wordt dezelfde manier van verwijdering gehanteerd. Alle publiek zichtbare persoonsgegevens zijn zichtbaar op de profielpagina van de gebruiker. Dit maakt het voor de gebruiker gemakkelijk om de publiek gestelde gegevens te controleren. M.a.w., leden zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij invullen. Wijzigen kan dan via de instellingen via de persoonlijke menu's na aanmelding. Sommige gegevens die informatief zijn voor de organisate van MyModel zelf worden niet vertoond voor het publiek maar kunnen wel gewijzigd worden via de persoonlijke menu's. Bepaalde gegevens die verondersteld zijn dat ze vanaf inschrijving niet meer wijzigen zijn wel zichtbaar voor de gebruiker maar kunnen enkel op verzoek aan MyModel via E-mail en met grondige reden weer aangepast worden : deze gegevens zijn o.a. de geboortedag en het geslacht.

Keuze van bijkomstige privacy instellingen :
Leden van MyModel beschikken over een keuze van privacy instellingen die afgestemd zijn op wettelijke normen. We voorzien echter een voorzichtigheidsprincipe voor minderjarige leden. De profielpagina's van minderjarigen zijn niet anoniem toegankelijk tenzij dit expliciet werd gevraagd door iemand van de ouders. Voor communicatie met minderjarigen dient een lid zich echter wel eenmalig te identificeren door een procedure van eenmalig vertoon van een identiteitskaart of paspoort (zie verder bij "controle rëele gegevens"). Alle leden kunnen zelf beslissen of bepaalde gegevens uit hun profielpagina niet getoond worden aan anonieme bezoekers. Er bestaat een mogelijkheid om foto's te verbergen of de volledige inhoud van een profiel. Om geen persoonlijke foto als profielfoto in te hoeven stellen kan gekozen worden om een alternatieve foto te plaatsen. Er dient enkel een optie bijgeplaatst te worden met de verklaring of de profielfoto jouzelf vertoont of niet opdat andere leden niet misleid worden.

Verantwoordelijkheid vertoon van publieke gegevens :
MyModel stelt zich niet verantwoordelijk voor het verzamelen van publieke gegevens op de MyModel website door derden (anoniemelingen), hetzij de inhoud van publieke teksten en foto's uit portfolio's. Deze derden kunnen fysieke personen zijn die de profielpagina's benaderen of kunnen zoekrobots zijn die zichtbare informatie verzamelen op het internet. Het principe op het internet is dat alle informatie die kan gelezen worden van een website ook kan verzameld worden door de bezoekers buiten de wil van MyModel om. Het is het lid zelf die bepaalt wat zichtbaar is in het belang van zijn/haar profiel. MyModel benadrukt dat er duizenden zoekrobots bestaan die gegevens verzamelen van alle websites ter wereld. Google is daar slechts één van maar wel de allerinvloedrijkste. MyModel heeft geen invloed op het verwijderen verzamelde gegevens door zoekrobots en adviseert daarom contact op te nemen met de websites die uw informatie nog vertonen terwijl die informatie niet meer zichtbaar is op MyModel. Is uw profiel nog wel zichtbaar, dan dient u eerst zelf uw account te verwijderen of de gegevens af te schermen die u niet wil tonen aan anonieme bezoekers en zoekrobots zoals Google.

Controles op reële gegevens :
Identiteitscontroles uit algemeen belang ter bescherming van de orde en geloofwaardigheid van ons ledenbestand kunnen sporadisch door MyModel verzocht worden. De doelstelling van MyModel is om als communicatieplatform te fungeren tussen leden die non-fictief zijn. Fictieve personen zijn niet toegelaten op onze website omdat ze de doelstellingen van MyModel belemmeren. Wij kunnen andere leden pas garanderen dat een persoon non-fictief is als MyModel daar zelf van overtuigd is. Leden kunnen hier vrijwillig aan meewerken door spontaan hun identiteitskaart/paspoort te vertonen via het door ons aangestelde E-mail adres. Wanneer deze gegevens voldoende overeenstemmen met het profiel op MyModel dan wordt door MyModel een aantekening (flag) geplaatst in de database die bevestigt dat de identiteit past bij het gebruikersprofiel. De gegevens op de identiteitskaart worden NIET opgeslagen in een database en de mail met identiteitskaart wordt vernietigd na eventuele bevestiging van het nieuwe statuut met verificatielabel op de website. MyModel stelt zich niet verantwoordelijk voor leden die bewust achteraf hun profielgegevens zodanig veranderen zodat deze niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke identiteitscontrole. Deze profielen kunnen dan wel gerapporteerd worden i.v.m. verdachte wijzigingen. MyModel kan op elk moment weer een nieuwe identiteitscontrole verzoeken als er wijzigingen aan het profiel zijn die verdacht veel afwijken van eerdere gegevens en kan zonodig het verificatielabel weer intrekken op basis van de gewijzigde gegevens.

De informatie is enkel in functie van MyModel zelf :
MyModel stelt geen persoonlijke informatie ter beschikking aan derden met uitzondering van de noodzakelijke cookie behandeling die MyModel nodig heeft om sommige functionaliteiten te doen werken die verbonden zijn met social media zoals de mogelijkheid voor de gebruikers om hun MyModel advertenties ook op Facebook te kunnen presenteren en om Facebook Likes te verzamelen. De toestemming aan derden om cookies te plaatsen is niet expliciet door MyModel maar wel een noodzaak om van de aangeboden functionaliteiten gebruik te maken. Aan fysieke personen die niet uit naam van MyModel handelen wordt geen toegang verschaft. Gebruikers die van MyModel bevoegdheden hebben gekregen als moderator of vakjury om mee de orde te handhaven en verbeteringen aan te brengen aan MyModel hebben de bevoegdheid om alle ingevoerde informatie van de leden te zien. Daar hoort ook het E-mail adres bij dat kan gebruikt worden om uit naam van MyModel sneller vragen te kunnen stellen. Enkel de website beheerder heeft toegang tot de database die verdere verbanden tussen de gegevens kan inkijken voor statistische doeleinden en verbetering van de website.

Persoonlijke E-mail communicatie versus nieuwsbrieven :
MyModel eigent zich het recht om zelf gebruik te maken van communicatie tot de E-mailadressen van de leden als het om gerichte, persoonlijke bevraging gaat voor het bekomen van verdere informatie of het voorstellen van verbeteringen. Een persoonlijke vraag mag niet verward worden met het versturen van nieuwsbrieven of algemene informatieïnlichtingen waarop leden wel kunnen uitschrijven als ze die niet willen ontvangen. Persoonlijk gerichte E-mail communicatie vanwege MyModel kan niet geweigerd worden zolang men lid is. Leden zijn geacht de mails te lezen uit het E-mailadres waarmee ze zijn ingeschreven. Het negeren van persoonlijke berichten van MyModel kan aanleiding geven tot degradatie van lidmaatschap of volledige weigering van lidmaatschap met verwijdering van profiel tot gevolg, in het bijzonder als er aanmaningen in staan om informatie te verschaffen met betrekking tot de veiligheid op de website.

Gegevenverwijdering op verzoek :
Wie zijn/haar account wil stopzetten beschikt over de functionaliteit om met de account verwijderingsknop in zijn/haar instellingen alle gegevens te wissen die met zijn/haar profiel verbonden zijn. Dit gebeurt in 2 stappen. Na gebruik van de verwijderingsknop wordt de volledige profielpagina onzichtbaar zodat geen enkele bezoeker nog deze informatie ziet. De nacht er op volgend gebeurt dan een grondigere verwijdering die alle tabellen uit de database overloopt op basis van het verwijderde profielnummer zodat geen enkele referentie meer overblijft en ook alle foto's verdwenen zijn. Hierna is definitief geen herstel meer mogelijk van de gegevens. MyModel kan niet verplicht worden om zelf gegevens van een gebruiker te verwijderen. Elke gebruiker heeft toegang tot zijn/haar eigen account om de verwijdering zelf uit te voeren. Wie beweert dit niet te kunnen zal een verificatieprocedure moeten ondergaan met gegronde reden waarom hij/zij zelf de verwijdering niet kan uitvoeren.

Gegevensbeveiliging en gegevensverzoeken :
Bescherming van gegevens tegen cybercriminelen en andere fraudeurs. MyModel zal onder geen beding persoonlijke gegevens overleveren aan iemand die het gebruikersprofiel niet beheerde tenzij op verzoek van rechterlijke machten met rechterlijk bevel. Omdat opvraging van gegevens via digitale communicatie niet altijd betrouwbaar is kan MyModel vereisen om de identiteitskaart te vertonen als het gaat om opvragen van eigen persoonlijke gegevens die de gebruiker toebehoren. Dit kan echter tijd in beslag nemen en daarom wordt ook een heel grondige reden gevraagd voor het verzoek. MyModel zet beschikbare en betaalbare middelen in om als goede huisvader te waken over de gegevens van de leden en zal niet nalaten een gegevenslek publiek te melden zodat leden volgens eigen inzichten hun gegevens kunnen beschermen.

Gegevenslocatie :
Wat betreft gegevensbeheer kunnen wij met gerust hart melden dat alle gegevens zich in één database in één server bevinden die fysiek op eigen locatie staat waaruit MyModel beheerd wordt. Backups worden in hetzelfde gebouw op externe schijven bewaard. Voor ultieme disaster recovery procedures voor rampen als gevolg van bv. een brand in het gebouw worden er backups op Google Drive geplaatst in gecodeerde vorm. MyModel is in het bezit van beschrijvingen van gegevensbewaring en procedures van gegevensverwerking of behandeling van datalekken die door de overheid ingekeken kunnen worden op verzoek. MyModel volgt hiermee de Europese regels die verplicht zijn voor elk gegevensverwerkend bedrijf vanaf 28 mei 2018.

Privacy versus foutieve/frauduleuze gegevens

Naamgeving :
MyModel laat in beperkte toe om uw informatie in uw profielomschrijving zodanig aan te passen zodat uw persoonlijke identiteit niet herhenbaar is voor alle bezoekers op het internet.  De gebruiker is niet verplicht zijn/haar echte naam te vermelden in zijn profiel.  Dit mag een bijnaam, artiestennaam of ook firmanaam zijn.  Dit mag echter niet misleidend zijn : bv. geen firmanaam waar u niet voor werkt, geen naam waaruit een ander geslacht blijkt en mag uiteraard ook geen obsceen of beledigend begrip bevatten. 

Profielfoto :
Van elk profiel is de profielfoto publiekelijk zichtbaar in de zoekresultaten. U mag daarom geen foto met naakt publiceren.  Een profielfoto dient in principe een foto waar u zelf op staat te bevatten.  In geen geval mag dit iemand anders zijn tenzij u een fotograaf bent en een foto plaatst die u zelf hebt genomen, die representatief is voor uw werken en waarvan uzelf gerechtigd bent die te publiceren. Omwille van privacy is het echter toegelaten een firmalogo of een cartoonpersonnage te gebruiken.  De profielfoto mag echter niet misleidend of kwetsend zijn.  U mag dus bv. geen logo plaatsen van een firma waar u niet voor werkt en u mag geen profielfoto plaatsen die beledigend of kwetsend kan zijn voor een andere persoon.  In geval van twijfel zal u gecontacteerd worden door MyModel om een andere profielfoto te kiezen.

Leeftijd : 
Uw geboortedatum dient de juiste datum te bevatten.  Wij tonen uw geboortedatum niet maar wij berekenen hiermee uw leeftijd.  Uw leeftijd is belangrijke informatie.  Voor modellen wordt de leeftijd immers publiek getoond.  Dit heeft geen discriminerende rol maar heeft wel een praktische reden. Enerzijds kan dit een mogelijke indicatie zijn op ervaringsniveau, anderzijds dienen andere leden zelf rekening te houden indien het om communicatie en opdrachten gaat met minderjarigen.  Hoewel de inschrijving van een minderjarige impliceert dat de ouders toestemming hebben gegeven, kan MyModel niet garanderen dat alle communicatie via het waakzaam oog van een van de ouders van de minderjarige verloopt.  Het contacteren van minderjarigen voor opdrachten of ander onveroorloofde communicatie die zich niet aan de landswetten houden is een strafbaar feit.  Wanneer MyModel hier weet van heeft zal MyModel het profiel in kwestie onmiddellijk desactiveren en alle voorhande informatie over dat profiel bijhouden voor eventuele opvolging door politie of gerecht.  Het flauwe excuus niet gezien te hebben dat het om een minderjarige gaat, wordt niet aanvaard.

Leeftijdsgrens voor minderjarigen :
Enkel in de categorie modellen laten wij toe dat minderjarigen vanaf de leeftijd van 15 (en die in het huidig kalenderjaar 16 worden) kunnen inschrijven op voorwaarde dat zij toestemming hebben van hun ouders. Zolang MyModel niet expliciet het bewijs heeft toegestuurd gekregen van toestemming van de ouders zal het profiel van een minderjarige aan bepaalde restricties op de site onderworpen worden.  Deze restricties zijn o.a. :

  • Een softwarematige afscherming van beeldmateriaal die in de categorie "geschikt voor 18+" wordt beschouwd.  
  • Zoekopdrachten worden softwarematig verplicht om met de VZM (Veilige Zoek Modus) optie te zoeken die enkel resultaten leveren met profielen die geheel geen "18+ inhoud" in hun portfolio hebben.
  • Profielen met 18+ inhoud zullen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn en zullen hooguit neutrale tekst en neutrale foto's tonen.
  • Minderjarigen kunnen enkel gecontacteerd worden door leden met een verificatielabel, d.w.z. leden wiens identificatie opspoorbaar is door de beheerder. 
  • Profielen van minderjarigen worden softwarematig afgeschermd waarmee ze door anonieme bezoekers niet gezien worden en zeker niet gecontacteerd worden.

In de eventuele communicatie tussen het profiel van minderjarigen en andere leden dienen ouders met een wakend oog te controleren en dienen de meerderjarigen zich aan te passen aan de wettelijke mogelijkheden en mogen ze geen concrete afspraken maken zonder medewerking van de ouders.  

Minderjarigen wiens ouders de expliciete toelating verleend hebben zullen softwarematig de optie hebben om hun profiel open te stellen voor anoniem publiek.  De overige beperkingen blijven wel behouden.

Wanneer MyModel zelf oordeelt dat de modelkandidatuur of de medewerking van de ouders bij een minderjarig profiel niet geloofwaardig overkomt kan zij het profiel als ontoelaatbaar aanschouwen en vervolgens verwijderen.

MyModel kan met werderzijdse en expliciete overeenkomst van de ouders van een minderjarige beslissen of modellen die uitzonderlijk jonger dan 15 zijn wel op de site mogen geplaatst worden door manuele tussenkomst van de website beheerder.  In dit geval zullen de ouders de volle en ontegensprekelijke verantwoordelijkheid hebben om te communiceren op de website in naam van hun kind.

 

Profielomschrijving :
Het is toegelaten uw artistieke vaardigheden te verbloemen zoals bij een sollicitatie. Er mogen echter geen opvallende onwaarheden in staan. Bv. zeggen dat u een modelagentschap vertegenwoordigt terwijl u daar niks mee te maken hebt, of referenties vernoemen waar u in realiteit niks mee te maken hebt gehad.  Wanneer u in uitzonderlijke gevallen zowel fotograaf als model bent dan dient u 2 profielen in elke categorie op te stellen.  Het is niet toegelaten als model andere modellen te benaderen voor fotoshoots. 

Woonplaats & provincie :
Uw provincie dient de juiste provincie te bevatten waar u in woont.  Staat de provincie niet tussen de lijst, dan vult u "ander gebied" in.  Het invullen van de woonplaats is aangeraden maar geen echte verplichting.  U mag echter geen onjuiste informatie invullen.

Verwijzingen :
Het is toegelaten en zelfs aangeraden om referenties te vermelden naar andere werken van uzelf.  Het is toegelaten om webadressen mee te delen mits die duidelijk met uw activiteit te maken hebben.  Elke verwijzing naar een betaalsite of een pornografische site is een schending van de gedragsregels waarmee het account/abonnement van desbetreffend profiel met of zonder waarschuwing kan beëindigd worden ter bescherming van onze leden.  
Het vermelden van adresgegevens en telefoonnummers zijn zeer sterk afgeraden maar is volledig op uw eigen verantwoordlijkheid.  Het is wel verboden betaalnummers te publiceren.
Het vermelden van een E-mail adres is eveneens afgeraden en zelfs gevaarlijk.  MyModel stelt enkele preventievemaatregelen op om het al dan niet bewust publiceren van een E-mail adres te blokkeren.  De hoofdverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de publiceerder.  MyModel kan niet garanderen dat het E-mail adres dat vermeld wordt in het profieladres werkelijk ook behoort tot de persoon in kwestie.  Voor veilige communicatie suggereren we om steeds gebruik te maken van het communicatieplatform op de MyModel website zelf.

Foto's :
Wie een profiel aanmaakt moet de bedoeling hebben om vaardigheden te bewijzen en o.a. resultaten te tonen met foto's.  MyModel kan een verplicht minimum aantal foto's opleggen die nodig zijn in het profiel alvorens geactiveerd te kunnen worden.  Dit minimumaantal kan per profieltype of mogelijks zelfs per lid anders bepaald zijn volgens inziens van MyModel.  Bv. fotografen zijn geacht over veel foto's te beschikken en leden die vele jaren ervaring noteren of doen uitschijnen moeten ook meer foto's kunnen tonen dan een beginnend model.  Het gaat hier om kleine minima vanaf 4 foto's.  MyModel kan foto's zelf verwijderen die niet volstaan als aantoonbare vakbekwaamheid.  MyModel kan beslissen om de minima op te trekken om het niveau van geloofwaardigheid van profielen op te trekken.

Het is verboden foto's te plaatsen zonder toestemming van de auteur. Dit hoeft echter niet bewezen te worden aan MyModel.  MyModel gaat er van uit dat u over die rechten beschikt.  Het plaatsen van foto's die noch genomen zijn door uzelf, noch waar u zelf op poseert, noch waar u enig raakvlak mee heeft dat kan verantwoord worden, is verboden.

Afscherming van uw publieke gegevens en foto's :
Elk lid moet op de pagina waar hij foto's oplaadt verklaren of een of meerdere van de foto's in zijn/haar portfolio zichtbaar naakt bevat.  Het is de verantwoordelijkheid van de publiceerder van de foto om die verklaring naar waarheid in vullen.  MyModel neemt dit ernstig en zal zonodig bij hoogdringendheid deze optie van aangifte van naakt zelf activeren.  Bewuste overtreders zullen gepast gesanctioneerd worden en eventueel blijvend verbannen worden van de site.

Leden die teksten in hun profiel hebben staan die niet bedoeld kunnen zijn voor minderjarigen, zoals bv. de melding beschikbaar te zijn voor 18+ shoots, moeten hun profiel in hun geheel afschermen met de optie "niet zichtbaar voor minderjarigen en anonieme bezoekers'.  Dit geldt evenwel zelfs indien geen 18+ beeldmateriaal vertoond wordt in het portfolio.  Elk lid is daarom geacht in zichzelf de vraag te stellen of de inhoud van hun profielinformatie mag gelezen worden door een minderjarige en te handelen volgens eer en geweten.

U mag echter omwille van privacy beslissen om sommige informatie niet publiek zichtbaar te maken voor anonieme bezoekers, minderjarigen of sommige leden. Geblokkeerde leden kunnen uw profielblad met informatie niet zien maar kunnen u daarentegen wel vinden in de zoekresultaten op de site. Anonieme bezoekers zijn internetgebruikers over de hele wereld die niet aangemeld zijn. De Google zoekrobots en andere wereldwijde zoekrobots worden ook beschouwd als anonieme bezoekers en kunnen voor hun zoekresultaten op het internet de gegevens verzamelen die u publiek toegankelijk stelt.  MyModel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie van uw profiel die door derden van de site worden gedownload maar zal het mogelijke doen om u zo goed mogelijk te adviseren wanneer gewenst.
 

Uitdrukkelijke informatieverzoeken door MyModel :
MyModel staat in voor de goede werking van de website en diens kwalitatieve inhoud.  Hoewel de inhoud van elk profiel wordt bepaald door de individuele gebruiker zelf zijn er normen die MyModel kan opleggen. MyModel kan bv. aanmerken dat bepaalde inhoud van een profiel niet passend is of niet strookt volgens ons beleid en kan daarom aanmanen deze aan te passen.  MyModel kan niet alle inhoud zelf nagaan.  MyModel kan zich daarom ook baseren op anonieme/niet-anonieme klachten van andere leden of niet-leden.  Bij twijfel over rechtmatig gebruik van de site door een profiel kan MyModel expliciet aan de profieleigenaar vragen zich kenbaar te maken door zijn/haar identiteitskaart via E-mail door te sturen en eventueel bijkomende informatie te verschaffen.  Rechtmatig gebruik houdt o.a. in de site te gebruiken voor wat hij bedoeld is,  de juiste persoonlijke info te verschaffen, de publicatie van fotomateriaal waar men rechten op heeft en, in geval van minderjarigen, de toestemming van de ouders om een profiel te mogen beheren op de site.   Bij het ontbreken van (snelle) medewerking kan MyModel beslissen het profiel inactief te zetten of zelfs te verwijderen uit voorzorg om zo de belangen van de betrokken persoon of de andere bezoekers op de site te beschermen.


Publieke berichten
Publieke oproepen horen thuis in de advertenties.  Het spreekt voor zich dat enkel advertenties mogen gepubliceerd worden die aanverwant zijn met de activiteiten op de MyModel website.  Advertenties met verwijzingen naar betaalsites of pornografische sites zijn verboden.  Herhaalde overtredingen kunnen tot desactivatie van uw profiel leiden.
Leden worden aangeraden omzichtig om te springen met persoonlijke informatie (zoals een zichtbaar E-mail adres) die ze in publieke berichten plaatsen. Er dient rekening gehouden worden met het feit dat ook anonieme bezoekers deze informatie kunnen aflezen en gebruiken zonder enige tussenkomst van MyModel.

Toekennen van een verifcatielabel
MyModel streeft naar een kwalitatieve site met betrouwbare profielen.  Aangezien iedereen een gratis profiel kan aanmaken dient men met gezond verstand de verschafte informatie in de profielen te interpreteren alvorens er mee te communiceren.  Minderjarigen dienen het advies te volgen van hun ouders. Leden kunnen een verhoogd betrouwbaarheidslabel aanvragen aan MyModel waardoor hun profiel een korte screening ondergaat.  Hiermee wordt een zichtbaar verificatielabel toegekend nadat het profiel in kwestie kan gekoppeld worden aan de aanvrager aan de hand van betalingsgegevens of een kopij van een identiteitskaart.  Voor minderjarigen dienen de ID-kaarten en/of betalingsgevens van de ouders meegestuurd te worden.

Profielen met abonnement én verificatielabel kunnen iedereen op de site contacteren.  Zonder verificatielabel kan men geen minderjarigen contacteren. Zonder abonnement kan men zelf geen enkel contact leggen met andere leden tenzij met uitzonderlijke, softwarematige toelating van de website beheerder.
MyModel kan een toekenning van een verificatielabel weigeren als de identiteitsverklaring niet strookt met de informatie die het profiel reeds bevat : bv. pasfoto van iemand anders, totaal ander adres, onjuiste leeftijd, geen geldig identiteitsbewijs, of andere tegenstrijdige profielgegevens. Ook op basis van vermoedens dat de activiteiten van een profiel niet rijmen met het gebruik van de website kan een verficatielabel geweigerd of geannuleerd worden : bv. voor iemand die specifieke 18+ diensten levert als nevenactiviteit of een actieve beheerdersrol heeft bij een community website met eenzelfde doelpubliek als MyModel.

Uitsluitingen
MyModel behoudt het recht om onvolledige profielen zonder toegelichte reden te verwijderen als die niet voldoen aan de gestelde normen (zoals het minimum aantal foto's in een portfolio).  Profielen met verwarrende informatie zoals bv. sexueel getinte E-mailadressen of verwijzingen naar websites waar het verband met modelfotografie zoek is, alsook betaalwebsites, kunnen steeds uitgesloten worden ter bescherming van de overige leden.  Grove schendingen die de goede reputatie van MyModel kunnen schaden kunnen bestraft worden met een volledig ban van de website op firewall niveau.  Een firewall is een applicatie die het verkeer regelt van het internet tot de website.  MyModel kan dus de volledige toegang tot de website blokkeren op basis van het internet adres waar iemand of een regio mee communiceert.

Opgelegde beperkingen door MyModel
MyModel kan uit eigen initiatief en om gegronde reden gedeeltelijke beperkingen opleggen bij iemands profiel zoals bv. het niet toekennen van een verificatielabel na betaling van een abonnement.  Het verificatielabel heeft op zich geen waarde maar wordt meestal als toevoeging meegegven bij het aangaan van een betalend abonnement.  Het niet toekennen van dit label kan volgens oordeel van MyModel zijn omdat nog steeds onvoldoende identificatiegegevens voorzien zijn of omdat vermoed wordt dat de activiteiten van het lid mogelijks niet stroken met de omgang met minderjarigen.
Een ander soort beperking die MyModel uit eigen initiatief kan opleggen is het ontnemen van de zichtbaarheid in overzichten.  Bv. als er onvoldoende artistieke waarde zit in de foto's of omdat een aantal foto's uit het portfolio volgens aard of normen niet voldoen voor deze site.  Vooral wanneer een nieuw lid pas is ingeschreven zijn deze beperkingen automatisch van kracht totdat de beheerder het profiel beoordeeld heeft.

Klikgedrag
Op de website van MyModel worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MyModel haar dienstverlening verder optimaliseren.

Wijzigingen
MyModel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleert u daarom regelmatig het privacy beleid van MyModel.

Betalingen
MyModel is principieel gratis. Iedereen mag vrij inschrijven, informatie over zich posten in zijn/haar profiel en foto's plaatsen ter bevordering voor kansen op modellenwerk en fotoshoots.  Sommige diensten kunnen echter betalend zijn. Wij informeren onze online leden duidelijk wanneer diensten betalend zijn.  Er is nooit een verplichting om op een betalende dienst in te gaan en lopende abonnementen kunnen op elk moment door de gebruiker stopgezet worden.  Betalingen gebeuren via Paypal.com.  Paypal is dan ook verantwoordelijk voor de afhandeling van de betaling en het opvolgen van het abonnement.  MyModel wordt door Paypal verwittigd wanneer een betaling binnenkomt of wordt opgezegd.  Daarna neemt de beheerder actie om het bestelde abonnement te activeren of desactiveren.  Dit gebeurt 15 minuten tot 24 uur na de registratie.  Doorgaans is dit veel minder dan 8 uur. Omwille van de nodige tijd voor manuele activatie voorzien wij een ruimschootse gratis periode (proefperiode).

Klachten over andere leden
Leden die aangemeld zijn hebben op elke profielpagina de mogelijkheid om te klikken op "Ongepast profiel" en een mail te sturen naar de websitebeheerder met motivatie waarom het aangeduide profiel niet voldoet aan de gedragsregels.  MyModel doet niet mee aan heksenjachten die weinig of niks met MyModel te maken hebben en hanteert daarom het principe dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.  Een klacht tegen iemand moet gegrond en gemotiveerd zijn alvorens wij sancties kunnen opleggen aan de gerapporteerde persoon.  MyModel komt niet tussen bij individuele geschillen tussen leden zoals bv. het niet naleven van afspraken.  MyModel luistert wel naar motivaties die duiden op opzettelijke, publieke misleidingen en storend gedrag die een toekomstig gevaar voor de website (inclusief de reputatie er van) of voor andere leden met zich mee kan brengen. Als dit gedrag zich niet afspeelt op de website van MyModel dan kunnen meldingen op externe bronnen, die zonder belangenvermenging optreden, een voorname rol spelen in de beslissing van MyModel om sancties te rechtvaardigen op basis van externe gegevens.  Deze externe bronnen dienen echter publiekelijk toegankelijk te zijn en de genoemde overtreder moet hierbij recht op antwoord gekregen hebben.  Een besloten Facebook groep is dus geen goede referentie.  MyModel zal bovendien zelf een oordeel vellen op basis van de gekende aantijgingen en de betrouwbaarheid (bron) van die informatie. Zelfs al is iemand in het verleden in de fout gegaan buiten het terrein van de MyModel community, MyModel zal steeds de toekomst voor ogen houden en zich de belangrijke vraag stellen "Zijn er aanwijzingen dat deze persoon opnieuw in de fout dreigt te gaan ?".  In geen geval kan MyModel noch verplicht, noch verantwoordelijk gesteld worden om iemand grondig te screenen buiten de middelen van de eigen website. Wij zijn geen detectivebureau.

Teruggaven bij onderbroken diensten.
Wanneer een betaalde dienst omwille van technische storingen op de website niet doorlopend kan geleverd worden, voorzien wij geen teruggave.  Wij proberen het technische probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.  Indien de storing van lange aard is en minstens 14 volle kalenderdagen ononderbroken voorvalt, kan u een teruggave vorderen ten belope van de volledige maand waarin de storing voordeed.  U dient echter zelf contact op te nemen.  Indien MyModel beslist de dienst te onderbreken en niet meer aan te bieden (bv. bij het stopzetten van uw account, of bij een algemene beslissing de dienst stop te zetten op de gehele website) dan zal MyModel u het resterende bedrag van de betaalde periode terugbetalen.  Bij voorkeur via Paypal of anderzijds, wanneer u het wenst, rechtstreeks op uw bankrekening.

Ondersteuning
MyModel geeft ondersteuning aan leden wanneer zij hiervoor een aanvraag doen via vragen@mymodel.nl .  Deze ondersteuning is principieel enkel voor betalende leden maar in de praktijk helpen wij iedereen zolang daar de tijd voor kan vrijgemaakt worden.  Betalende leden worden prioritair behandeld. Bij een piek van vragen moet u rekeninghouden met een wachtrij.  Antwoordtijden kunnen daarom nooit ingeschat worden en ook niet gegarandeerd.

Algemene Voorwaarden
MyModel behoudt zich het recht om profielen op inactief te zetten of te verwijderen. Daarnaast is MyModel niet verantwoordelijk voor informatie op profielen, dit betreft user generated content. Alle content wordt regelmatig gecontroleerd, toch kunnen wij niet verzekeren dat MyModel ten allen tijde vrij is van ongewenste inhoud. Beeldmateriaal dat gebruikt wordt in portfolio's kan door MyModel gebruikt worden voor promotiedoeleinden ten gunste van de website.